Privacybeleid

Privacyverklaring

Get Fit Girl label Get Fit Girl label respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Get Fit Girl label verwerkt, met welk doel, hoe Get Fit Girl label vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Get Fit Girl label, gevestigd te (9613 CH) Meerstad, aan Het Rinket 17, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84982829. De rechtsgeldige vertegenwoordigers betreffen mevrouw F. Ypenburg en mevrouw W. de Vries. Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Get Fit Girl label via shop@getfitgirl.nl.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Persoonsgegevens

Get Fit Girl label verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Als je ervan overtuigd bent dat Get Fit Girl label zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over minderjarigen, neem dan contact op met Get Fit Girl label. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

Persoonsgegevens

grondslag en doelen In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Get Fit Girl label een overeenkomst sluit, bijvoorbeeld door het plaatsen van een bestelling. Daarnaast worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding. De persoonsgegevens die Get Fit Girl label verwerkt zijn:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Bankgegevens

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan Get Fit Girl label

• Gegevens over je activiteiten op de website

Bovengenoemde gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefoongesprekken, e-mailcontact of via het bestel- of contactformulier op de website.

Get Fit Girl label verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

• Om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam

• Voor het toezenden van aanbiedingen van Get Fit Girl label

• Om de overeenkomst die je met Get Fit Girl label bent aangegaan uit te kunnen voeren, zoals het kunnen verzenden van producten van Get Fit Girl label of retourbestellingen in behandeling te kunnen nemen

• Om jouw betaling af te kunnen handelen

• Om je te informeren over wijzigingen van diensten/producten van Get Fit Girl label

• Voor het verzenden van nieuwsbrieven

• Indien Get Fit Girl label hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Get Fit Girl label nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte

• Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten af te stemmen op jouw voorkeuren

Get Fit Girl label verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Get Fit Girl label hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Get Fit Girl label te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Get Fit Girl label verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie.

Persoonsgegevens delen aan derden

Get Fit Girl label deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting. Get Fit Girl label zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Get Fit Girl label een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Get Fit Girl label blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Get Fit Girl label zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Met deze derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

• Post- en bezorgdiensten;

• E-mailmarketingsoftware;

• Webhosting/software

• Betaaldiensten en -systemen

• Boekhoudprogramma/boekhouder

• Telecommunicatie

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Get Fit Girl label mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Get Fit Girl label neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen. Jouw privacyrechten Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

• Het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG)

• Het recht op toegang (artikel 15 AVG)

• Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Het recht om te wissen (artikel 17 AVG)

• Het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG)

• Het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG)

• Het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG)

• Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG)

 

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar shop@getfitgirl.nl.

Get Fit Girl label zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen.

Wanneer Get Fit Girl label niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat zij je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen.

Get Fit Girl label is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Get Fit Girl label wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiliging

Get Fit Girl label neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Documenten met eventuele persoonsgegevens worden in de Cloud opgeslagen en niet lokaal. Alle systemen/programma’s waar Get Fit Girl label mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Get Fit Girl label

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Get Fit Girl label verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Get Fit Girl label aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 april 2023. Get Fit Girl label heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Get Fit Girl label vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Get Fit Girl label jouw persoonsgegevens verwerkt, word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.

 

Veelgestelde vragen

Bestellingen

Ik heb zojuist een bestelling geplaatst op de website. Hoe weet ik dat de bestelling is ontvangen?

Zodra je bestelling is verwerkt, ontvang je een orderbevestiging op het e-mailadres dat je bij de bestelling heeft opgegeven. Als je de bevestiging niet in je inbox vindt, controleer dan je spammap. Mocht je binnen 24 uur geen orderbevestiging hebben ontvangen, stuur dan een mailtje naar: shop@getfitgirl.nl

Kan ik mijn bestelling annuleren?

Het is helaas geen mogelijkheid om een ​​geplaatste bestelling te annuleren. Je kunt de bestelling retourneren indien gewenst

Kan ik een al geplaatste bestelling wijzigen?

Het is helaas geen mogelijkheid om een ​uitgevoerde order te wijzigen. Als het mis is gegaan, vragen we je het artikel of de artikelen die je wilt retourneren te retourneren en een nieuwe bestelling te plaatsen.

Hoe gebruik ik een kortingscode?

Deze kan je bij het afrekenen invoeren.

Ik ben vergeten mijn kortingscode toe te voegen bij het bestellen, kan ik deze achteraf toevoegen?

Nee, we kunnen achteraf geen kortingscode toevoegen.

Ik zag dat je gisteren een actie had, maar ik heb vandaag besteld, kan ik vandaag aan dezelfde actie deelnemen?

Nee, kortingen zijn altijd beperkt in de tijd. De huidige prijs in de online shop is van toepassing.

Ik heb een artikel ontvangen wat ik niet heb besteld. Wat nu?

Soms kan het helaas voorkomen dat je iets hebt ontvangen wat je niet hebt besteld. Je kunt dan het beste even contact opnemen met onze klantenservice via: shop@getfitgirl.nl

Op welke manieren kan ik betalen?

Betalen kan via Ideal, Sofort, Apple pay, Google pay en creditcard.

Is er een fysieke winkel waar ik kan winkelen?

We hebben geen fysieke winkel.

Kan ik een uitverkocht product vooraf reserveren?

Je kunt een uitverkocht product niet reserveren. Wel kun je je inschrijven voor de mailinglist bij het product. Zo ontvang je een mailtje wanneer het product weer op voorraad is.

Ik heb niet mijn (hele) bestelling ontvangen. Wat nu?

Soms kan het helaas voorkomen dat je niet de hele bestelling hebt ontvangen. Je kunt dan het beste even contact opnemen met onze klantenservice via: shop@getfitgirl.nl

Levering

Wat is de levertijd?

Voor 16:00 besteld = dezelfde dag verzonden. Met geluk, heb je het binnen Nederland dus de volgende werkdag al in huis! Feestdagen en rode dagen zijn niet inbegrepen en kunnen vertraging veroorzaken.

Hoeveel verzendkosten betaal ik?

Boven de €70,- nemen wij de verzendkosten voor rekening. Onder de €70,- brengen wij standaard €2,95 in rekening.

Kan ik mijn bestelling op een ander adres laten bezorgen?

Natuurlijk! Je kunt je bestelling altijd op een ander adres laten bezorgen. In de checkout kun je aangeven wat je factuur- en bezorgadres is. Wanneer je een bestelling hebt geplaatst, is het helaas niet meer mogelijk om het bezorgadres aan te passen.

Wat gebeurt er als ik mijn pakket niet op tijd ophaal bij het afhaalstation?

Als je het pakket niet op tijd ophaalt, wordt het aan ons geretourneerd en brengen we administratiekosten in rekening. We vragen je daarom om je pakket op te halen en terug te sturen in overeenstemming met onze retourprocedure, zelfs als je van gedachten verandert voordat je het pakket hebt ontvangen

Wat moet ik doen als een artikel krijg dat gebreken vertoont?

E-mail dan zo snel mogelijk naar shop@getfitgirl.nl onder vermelding van je bestelnummer en met foto's waarop het probleem duidelijk zichtbaar is. Een van onze medewerkers zal je graag helpen.

Waar is mijn pakket?

Je kunt op de link klikken in je leveringsbevestiging die je per e-mail hebt ontvangen. Vanaf het moment dat je pakket vanuit ons magazijn is verzonden, kan het tot 48 uur duren voordat de link is bijgewerkt.

Mijn pakket was beschadigd toen ik het ontving, wat nu?

Maak foto's van het pakket, controleer of er iets ontbreekt en neem contact op met onze klantenservice via de mail: shop@getfitgirl.nl, dan helpen we je verder.

Retour

Hoe kan ik retourneren?

1. Onderaan de website vind je het het kopje 'Bestelling retourneren' klik hierop en download het retour formulier, vul deze in en voeg hem toe aan je pakket. Zonder dit formulier kunnen wij geen retouren verwerken.
2. Maak online een retour label aan bij het gewenste bedrijf (DHL, PostNL ect.) met als retour adres: A. Einsteinlaan 45, 9615 TE Kolham t.a.v Get Fit Girl.
3. Maak je retourzending klaar. Zorg dat je het retourformulier ingevuld bij het pakket doet. Verwijder eventuele oude labels van je pakket. Zorg dat alles in de originele verpakkingen zit. Print het retourlabel en plak het goed zichtbaar op je pakket.
4. Lever het pakket in bij een pakketpunt. (DHL, PostNL ect.) Vraag altijd om een verzendbewijs, dan heb je altijd het bewijs dat je retourzending is afgegeven

Hoe lang heb ik om mijn bestelling geheel of gedeeltelijk te retourneren?

Wij bieden een retourrecht van 14 dagen vanaf het moment dat je de bestelling ontvangt. Wij accepteren alleen retourzendingen van kleding die in nieuwe staat bij ons terugkomt. Als je de kleding hebt gebruikt, gewassen of de labels hebt verwijderd, kunnen wij deze niet doorverkopen aan een andere klant en kunnen wij je retour daarom niet goedkeuren.

Hoeveel betaal ik voor mijn retour?

Je betaald alleen de retour kosten. Raadpleeg voor de tarieven de website van de door jou gekozen vervoerder.

Hoe lang duurt het retourneren?

Wanneer we je retourpakket hebben ontvangen krijg je het aankoopbedrag en verzendkosten uiterlijk binnen 14 dagen van ons terug. Get Fit Girl label heeft het recht om te wachten met terugbetalen totdat jouw retourpakket is ontvangen of totdat je hebt aangetoond dat je het pakket retour hebt gestuurd (bijvoorbeeld door het tonen van een verzendbewijs). De terugbetaling is altijd gebaseerd op dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt voor je aankoop.

Klachten en algemene vragen

Hoe kan ik een klacht indienen over een artikel?

We streven naar de hoogste kwaliteit van al onze producten. Mocht een artikel een defect hebben bij ontvangst, laat het zo snel mogelijk weten. In je klacht vragen wij je het probleem te beschrijven waar je naar verwijst en het artikel te specificeren waarop de klacht betrekking heeft.

Voeg ook foto's toe aan je e-mail die bij goed licht zijn genomen en die het probleem aangeven.
Deze mag je mailen naar shop@getfitgirl.nl

Met wie moet ik contact opnemen als ik een vraag heb over een specifiek product?

Stuur een mail naar shop@getfitgirl.nl, we beantwoorden graag al je vragen!

 Kan ik een cadeaubon bij jullie kopen?

Ja, zeker kan dit! In de webshop vindt je een cadeaubon.

Neem contact met ons op